Şirketler Hukukuna Dair İhtilaflar ve Ortaklar arası İhtilaflar

Ortaklar arası ihtilafların çözümü konusunda uzun yıllardır müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda, hem ortakların mahkeme ve tahkim heyetleri nezdinde temsili, hem genel kurullarda pay sahipliğinden kaynaklanan haklarının korunması ve kullanılması için ortakların temsilini yürütmekteyiz. Müvekkillerimizin pay sahipliğinden kaynaklanan haklarının ihlaline karşı hukuki çözüm yollarına başvurmakta ve müvekkillerimize avukatlık hizmeti sunmaktayız.  

Bunun dışında, uluslararası şirketler topluluğuna bağlı şirketlerin, olağan faaliyetleri kapsamında maruz kaldıkları dava ve takiplere istinaden avukatlık hizmetleri sağlamaktayız. Bu kapsamda, uluslararası şirketlerin küresel veya bölgesel baş hukuk müşavirleriyle birlikte çalışmakta ve düzenli olarak onlara raporlama yapmaktayız.

Şirketler Hukukuna Dair İhtilaflar ve Ortaklar arası İhtilaflar Avukatı

Daha detaylı bilgi için Avukat Atahan Sevimli ile iletişim kurabilirsiniz.