İş Hukuku

İş Hukuku Avukatlarımız işyeri personel yönetmelik ve düzenlemelerinin hazırlanması, üst düzey, beyaz yaka ve mavi yaka iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, iş mevzuatına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum çalışmalarının yürütülmesi ve sağlanması, bu kapsamdan gerekli olduğu ölçüde denetim çalışmalarının yürütülmesi, iş gücünün yeniden yapılanması, şirket birleşme veya devirleri öncesi veya sonrasında iş gücünün konsolidasyonun yönetimi, iş sözleşmelerinin feshi ve ikale görüşmelerinde müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

İş Hukuku Avukatlarımız mevzuata uyum, iş etiği, sosyal medyanın kullanımı, tekel kurulmasını önleyici düzenlemeler, beyaz yaka suçları, yolsuzluğun önlenmesine dair işyeri uygulamaları, sözleşme müzakereleri gibi birçok başlık altında müvekkil şirket çalışanlarına eğitimler hazırlanmakta ve bu eğitimler için müvekkillerimizin yurtiçi veya yurtdışı insan kaynakları veya hukuk bölümleriyle işbirliği içinde çalışmaktayız.

İş Hukuku Avukatlarımız sıkça karşılaşılan ve tecrübemiz olan iş davalarında, iş mevzuatına dayalı uyuşmazlık ve ihtilafların halledilmesinde ( işçiler tarafından açılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili ücreti, çalışan maaş ücretleri, işe iade davaları,  yıllık izin ve her türlü işçilik alacaklarına dair açılan davalar, sigorta bildirimi yapılmadan çalışan işçilerin sigortasız geçen sürelerinin sigortalı hale getirmek için açılan hizmet tespit davaları, iş kazaları nedeniyle açılacak maddi- manevi tazminat davaları, destekten yoksun kalma davaları ) danışmanlık hizmeti vermekte ve dava avukatlığı yapmaktadır.

Yukarıda sayılan hizmetleri İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerde de verebilmekteyiz. 

İş Hukuku Avukatı

Daha fazla bilgi için Avukat Deniz Senvar Pekin ile iletişim kurabilirsiniz.