Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

 

Müvekkillerimize marka, patent hukuku başta olmak üzere, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif hakları, marka – patent lisans sözleşmeleri dahil fikri mülkiyet haklarının her alanında danışmanlık vermekteyiz. İşbirliği içinde olduğumuz marka patent ofisleri ile birlikte tekniğin bilinen durumunun araştırılması, tarifname ve istemlerin hazırlanması, patent tescil başvurularına dair prosedürel işlemlerin yürütülmesi, araştırma ve inceleme raporlarına karşı görüş hazırlanması, yurt dışı patent başvurularının yapılması, genel olarak patent ve faydalı model mevzuatına uygunluk çalışma ve araştırmaları dahil patent ve faydalı modeller ile ilgili geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.

Aynı şekilde marka ve endüstriyel tasarımlar alanında da yetkin vekillerimiz vasıtasıyla araştırma, başvuru, takip, itiraz, yenileme, lisans ve yurt dışı başvurular dahil kapsamlı bir hizmet sunmaktayız. Musiki eserler, fotoğraf, edebiyat eserleri, mimari eserler, bilgisayar yazılımları ve veri tabanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, başta telif hukuku olmak üzere Fikir ve Sanat Eserleri hukuku alanında da müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Bu kapsamda hizmetlerimiz telif haklarına dair eserlerin işletilmesi, lisans, mali hak devir sözleşmeleri, kullanma sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, eserlerin korunması, taklitle mücadele ve hak takibi konularını da kapsamaktadır. Yine fikri haklar alanında uzmanlaşmış kadromuz ile her ölçekteki kurum ya da kuruluşlara, fikri haklar ile ilgili soru ve konulara yönelik tek seferlik ya da belirli periyotlarda tekrarlanmak üzere sürekli danışmanlık hizmeti ve eğitimler de vermekteyiz.

Avukatlarımız, marka patent hukuku, faydalı model, endüstriyel tasarımlar, telif hakları, e-ticaret ve internet yasası, sahte reklam ve her türden eğlence içeriği ve teknolojisiyle ilgili konularında, (marka ve içerik lisanslama, yazılım lisanslama ve geliştirme ve değerleme çalışmasına özel önem verilerek) müvekkillerine kurumsal destek sağlamaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Avukatı

Daha fazla bilgi için Avukat Atahan Sevimli ile iletişim kurabilirsiniz.