Kişisel Temsil ve Medeni Hukuk İhtilafları

Her türdeki vasiyet ve mülkiyete ilişkin işlem ve ihtilaflarda, vasiyetsiz hisselerin korunması ve söz konusu mülkiyetle ilgili mirasın reddi gibi hususların da dâhil olduğu ancak bunlarla sınırlandırılmaksızın kişiler temsil edilmektedir.  

Temsil edilen söz konusu kişilere vasiyetname hazırlanmasında, yapılmasında, iptalinde ve değiştirilmesinde yardımcı olunmaktadır.  

Aile hukuku ile ilgili olarak boşanma, çocuk velayeti ve evlat edinme konuları da dâhil olup ancak bunlarla sınırlandırılmaksızın aracılık ederek hukuki tavsiyelerde bulunulmaktadır. Avukatlarımız hem Türk hem de yabancı uyruklu gerçek kişileri boşanma davalarında, evlilik anlaşmalarında ve boşanma anlaşmalarında temsil etmektedir. Avukatlarımızın aynı zamanda çok kültürlü ve çok uluslu aile hukuku ile ilgili işlem ve davalar konusunda tecrübeleri bulunmaktadır.       

Kişisel Temsil ve Medeni Hukuk Avukatı

Daha detaylı bilgi için Avukat Figen Özbek ve Avukat Alp Cal  ile iletişim kurabilirsiniz.