Rekabet Hukuku

Müvekkillerimize şirket birleşmeleri, birleşme ve satın alma işlemleriyle ilgili olarak rekabet hukuku konularında danışmanlık veriyoruz. Bu işlemlerle ilgili olarak Rekabet Kurumuna yapılacak başvuruların hazırlanması ve takibi konusunda ortaklarımız ciddi birikime ve tecrübeye sahipler.

Ayrıca müvekkillerimize rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, hâkim pozisyonun kötüye kullanılması ilgili hak iddiaları ve savunmalar ve bunlara dair ön-araştırmalar ve soruşturmalar ile birleşme ve devralma bildirimleri, menfi tespit/muafiyet başvuruları ve her türlü tekel kurulmasını önleyici düzenlemeler konularında danışmanlık veriyoruz.

Bunların yanı sıra farklı sektörde faaliyet gösteren müvekkillerimize şirket-içi rekabet hukuku eğitimleri ile rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda, avukatlarımız müvekkillerimize, rekabet hukuku problemleri hakkında ve özellikle müvekkillerin imzalayacakları sözleşmelerde gerek kendi sektörleri gerekse de ticaret hayatına en uygun olabilecek çözüm önerileri getirmek konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca müvekkillerin ihtiyaç ve talepleri çerçevesinde, dış hukuk harici danışmanlarıyla da birlikte eğitim programları vermekteyiz.

Rekabet Hukuku Avukatı

Daha fazla bilgi için Avukat Deniz Senvar Pekin ile iletişim kurabilirsiniz.