Bankacılık ve Finans Hukuku

Müvekkillerimize, özellikle yurt içindeki kanun ve uygulamalarla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı varlık finansmanı ve proje finansmanı ile ilgili işlemlerin de dâhil olduğu her türlü kredi projelerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda, proje ve varlık finansman sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanması, sözleşmelerin ilgili taraflarla müzakere edilmesi ve Türk hukuku açısından kredi veren tarafından talep edilen şekilde teminatların alınması, rehin ve ipoteklerin tesis edilmesi de dâhil tüm işlemleri yürütmekteyiz.

Bankacılık ve Finans Hukuku Avukatı

Daha fazla bilgi için Avukat Selen Ibrahimoğlu Güreş ile iletişim kurabilirsiniz.