İş Davaları

Her türlü iş ve işe iade davalarının yanı sıra, iş sözleşmesinin ihlalinden doğan talepler ile rekabet etmeme taahhütlerine aykırılıkların önlenmesine dair davalarda müvekkilerimizi temsil etmekteyiz.

Grup şirketlerinin denetim takiplarıyla birlikte, şirketlerdeki iç denetim çalışmalarında yer almakta ve şirket içi soruşturmalarda hukuki destek vermekteyiz. Ayrıca müvekkillerimize iş hukuku ve istihdama ilişkin koruyucu hukuk hizmeti vermekte ve ikale görüşmeleri, arabuluculuk görüşmeleri ve dava öncesi müzakerelerde müvekillerimizi temsil etmekteyiz.

İş Davaları Avukatı

Daha detaylı bilgi için Avukat Deniz Pekin ile iletişim kurabilirsiniz