İş Hukuku

Özbek, 50 yılı aşkın deneyimiyle, çalışan-işveren ilişkilerinin ve iş hukukunun sürekli değişen ve gelişen dinamikleri karşısında profesyonel hukuk bakış açısı ve yaklaşımı ile danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.  Şirketlere, topluluklara ve bireylere hak, menfaat ve yükümlülüklerinin korunması ve muhafaza edilmesi ve birbirleri ile olan ilişkilerinin her daim iyileştirilmesi hususlarında güvenilir ve deneyim bir iş ortağı olmak arzusu ile hizmet vermektedir.

Özbek olarak, iş hukukunun dinamik ve çok yönlü bir alan olduğunu ve en güncel süreçler ve teknolojiler karşısında gelişen düzenlemeler ve mahkeme kararlarını doğru ve müvekkil açısından isabetli yorumlayabilmenin hayati önem taşıdığını anlıyor ve biliyoruz. Bu çerçevede deneyimli iş hukuku avukatlarından oluşan ekibimiz ile müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini koruma konusunda en üst düzeyde emek ve çabayı gösteriyoruz.

Daha fazla bilgi için lütfen Deniz Şenvar Pekin ile iletişime geçebilirsiniz.


Ekibimiz


İş Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

 • İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere işveren – işçi ilişkileri konularında danışmanlık verilmesi
 • Üst düzey, mavi/beyaz yaka, yönetici, tam/kısmi süreli, belirli/belirsiz süreli, çağrı üzerine/esnek/uzaktan çalışma gibi farklı tiplerde işveren taleplerine uygun iş sözleşmeleri hazırlanması
 • Personel ve disiplin yönetmelikleri hazırlanması, İK politika ve süreçlerinin oluşturulması ve güncellenmes
 • Asıl- alt işveren ilişkilerinin yapılandırılması
 • Uluslararası yapılanan şirketler ve grup şirketleri açısından, içtihatlar çerçevesinde organizasyonel şemanın belirlenmesi ve görev tanımlarının hazırlanması, grup içi yetki/iş dağılımlarının sonuç ve etkilerinin güncel hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi
 • İş sözleşmelerinin işveren ve/veya işçi tarafından feshine dair bildirim ve sair dokümanların hazırlanması, ikale süreçlerinin yönetimi
 • Pay opsiyon planlarının (stock option plan), primpolitikaları ve her türlü yan hak düzenlemelerinin hazırlanması
 • Kişisel verilerin korunması, gizlilik, rekabet etmeme ve çalışan/müşteri ayartmama, sınai mülkiyet haklarına dair düzenlemelerin yapılması, işveren şirket özelinde sözleşme hükümleri, onay metinleri ve sair dokümantasyonun hazırlaması ve uygulamaya dair danışmanlık verilmesi
 • İşyerlerinde CCTV kullanımına ve çalışanların işyerindeki fiziki/elektronik denetim ve gözetim amaçlı izlenmelerine dair düzenlemelerin hazırlanması
 • Şirket araçlarının kullanımı ve GPS gibi izleme sistemlerine dair düzenlemelerin yapılması
 • Bring Your Own Device (kendi cihazını getir) dahil şirket içi sistemlerin uygulanmasına dair şirket politikalarının belirlenmesi ve uygulamaya yönelik altyapı ve dokümantasyonun hazırlanması
 • Sosyal medya kullanımına dair düzenlemelerin hazırlanması
 • Yeniden organizasyon kararlarının hazırlanması, norm kadro çalışmalarının yapılması ve tasfiye[1]kapanış benzeri hukuki süreçlere dair destek verilmesi
 • Eşitlik ilkesi ve ayrımcılığın önlenmesi hususlarında şirket politikalarının belirlenmesi ve uygulamaya yönelik altyapı ve dokümantasyonun hazırlanması ve ayırımcılık ve mobbing konularında denetim ve önleyici hukuk yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili mevzuata uyum ön çalışmaları ve uygulamalarının yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla birlikte, iç denetimlerin önleyici hukuk perspektifinde yürütülmesi, idari mercilerin periyodik denetimlerine işyerlerinin evrak üzerinden hazırlanması
 • Kişisel verilerin korunmasına dair uyum programlarının, gerekli görülmesi halinde Teknik danışmanlar ile birlikte tasarlanması ve uygulamasının yürütülmesi, uyum amaçlı standard dokümantasyonun hazırlanması; bilgi güvenliği risk değerlendirmesi yapılması; grup içi ve dışı çalışanların verilerinin transferiyle ilgili altyapının kurulması
 • Şirketlerin her düzeyden çalışanlarına gerekli hukuki, organizasyonel ve idari konularda eğitimler verilmesi

 

 İhtilafların Çözümü & Arabuluculuk

 • Önleyici hukuk kapsamında ihtilafların önlenmesine yönelik danışmanlık verilmesi
 • İşçi- işveren ilişkilerine dair risk analizi ve hesaplamaların yapılması
 • İkale görüşmelerinin yürütülmesi ve iş hukuku gereklilerine uygun olarak karşılıklı müzakere süreçlerinin yönetimi ve sulh yoluyla ihtilafların çözümü
 • İş hukuku ihtilaflarına dair zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk görüşmelerine katılım ve müvekkilin temsili
 • İş Mahkemelerinde ve sonrasında üst mahkemelerde görülen her türlü davada müvekkillerin temsili ve süreç yönetimi konusunda danışmanlık verilmesi