Birleşme ve Devralma İşlemlerine dair Davalar

Başta birleşme ve devralma projelerinden doğan ihtilaflarda sözleşmeye aykırılık, pay devir sözleşmelerinden doğan tazminat yükümlülükleri ve hissedarlar sözleşmesinden kaynaklanan ortaklar arası ihtilaflar olmak üzere, şirket birleşme ve devralmaları konusunda hem Türk mahkemeleri nezdinde, hem de Uluslararası Hakem heyetleri nezdinde müvekkillerimiz temsil etmekte ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.  

Ortaklarımız özellikle 50%-50% ortak girişimlere (joint venture) dair ihtilafların çözümünde ciddi bir birikime sahiptir. Bunun yanında azınlık pay sahipleri ya da çoğunluk pay sahipleri tarafından ortaklık haklarının kullanılması veya duruma göre tazminat taleplerine dair de ortakları temsil etmekte ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Birleşme ve Devralma Avukatı

Daha detaylı bilgi için Avukat Selin Özbek Cittone veya Avukat Atahan Sevimli ile iletişim kurabilirsiniz.