Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenlik

Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Kişisel Verilerin Korunması hukuku, nihayet Nisan 2016 tarihinde ilgili kanunun çıkmasıyla birlikte çalışma alanlarımız arasında önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili halihazırda müvekkil şirketler için teknik danışmanlık firmalarıyla iş ortaklığı da yaparak Kişisel Verilerin Korunması hakkında Kanununa uyum çalışmaları yürütmekteyiz.

Uyum projelerimiz kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü prensip ve yükümlülükler çerçevesinde Türkiye’de kurulu şirketler tarafından gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenme metodolojisinin belirlenmesi ve bu metodoloji doğrultusunda Kanun’a uyumlu işleme süreçlerinin oluşturulmasını amaçlamaktayız.

Uyum projeleri bünyesinde;

  • Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin, herhangi bir kişisel veri ile temas ettikleri noktadan anılan verinin şirketlere girişi ile yok edilmesi veya anonimleştirilmesine kadar geçen süreçlere ilişkin kişisel veri işleme faaliyetlerinin incelenmesi ve bu faaliyetlere ilişkin mevcut durumunun tespiti ve kişisel veri envanterinin oluşturulması,
  • Hukuki uygunluk değerlendirmesi neticesinde bir hukuki değerlendirme raporu hazırlanması ve ortaya çıkan uyumsuzlukların ve risklerin giderilmesi için Kanun’a uygun alınması gereken aksiyonların önerilmesi ve
  • Şirket tarafından aksiyonların alınmasını sağlayacak hukuki metinlerin tasarlanması ve uygulanması

çalışmalarını yapmaktayız.   

Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenlik

Daha fazla bilgi için Avukat Selen Ibrahimoğlu Güreş ile iletişim kurabilirsiniz.