Ara :

Aile Şirketlerinde Mali ve Hukuki Risk Yönetimi

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim

Rekabet Kurulundan İzin Alması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No:2010/4)'De Ki Değişimlere Dair Not

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Uygulama Yönetmelikleri

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun getirdiği yenilikler - Soru & Cevap

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na ilişkin Notlar

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”)’da Marka Düzenlemeleri

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”)’da Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adına dair düzenlemeler

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”)’da Tasarıma dair düzenlemeler

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”)’da Patent ve Faydalı Modele dair düzenlemeler