Ara :

Toplu İşçi Çıkarma Ve Bu Süreçte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve Finansman Sözleşmelerine Etkisi


19 Aralık 2016

OHAL'in Birleşme Devralma Görüşmelerine Etkisi

Olağanüstü Hal Uygulamasının Ticari Hayata Etkileri


07 Aralık 2016

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği Işığında Geçici İş İlişkisi


02 Aralık 2016

Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Kısmi Süreli Çalışma İle İlgili Düzenlemeler

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Bilirkişilik Kanun Tasarısı

6663 Sayılı Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı